Thursday, 8 December 2011

TIPS BM KERTAS 2

TIPS BM Kertas 2 UPSR

PENULISAN Bahagian A:

* Elakkan penggunaan NAMA WATAK, tahun lalu penggunaan nama masih dimaafkan, tetapi mulai tahun ini penggunaan nama watak dalam gambar AKAN DIPOTONG MARKAH.

* Sebaik-baiknya gunakan ayat majmuk dalam bahagian ini. Ayat majmuk lebih gramatis.

Setelah entri ini dikeluarkan ramai yang bertanya tentang benarkah nama watak tidak boleh ditulis dalam ayat tersebut (Bahagian A).
Saya bertanya kepada beberapa orang pemeriksa kertas Penulisan UPSR. Jawapannya begini:

-Boleh, namun nama tersebut haruslah berkesinambungan ke ayat seterusnya. Misalnya Ali, Ayah Ali, Kakak Ali, Ibu Ali...

-Jika masih was-was, maka untuk selamat gunakan saja Seorang budak lelaki.....Dua orang pelajar perempuan, Seorang guru ......dan lain-lain.

PENULISAN Bahagian B:

* Jika karangan berbentuk cerita atau menyambung cerita elakkan karangan yang tidak logik
seperti:
1. Cerita berkaitan hantu
2. Murid/calon menyelamatkan seseorang yang dalam keadaan kecemasan atau dalam apa-apa keadaan dengan menggunakan helikopter, jet atau sebagainya. Situasi mestilah LOGIK
3. Jika karangan itu memerlukan 'Apakah tindakan kamu' , maka calon itu mestilah menjadikan dirinya sebagai hero/heroin dalam cerita yang disampaikan itu. Sebagai contoh, jika hendak menyelamatkan orang yang lemas di sungai, calon itulah sendiri yang terjun ke sungai dan menyelamatkan orang itu, bukan menyuruh orang lain atau polis dan sebagainya.


PENULISAN Bahagian C:

Mulai tahun lepas, terdapat arahan tambahan dalam bahagian C iaitu JELMAKAN nilai murni.
Maksudnya di sini ialah, kita tidak harus menulis nilai yang telah tercatat dalam petikan. Sebagai contoh.
Ayat: Ahmad mengucapkan terima kasih kepada guru kelasnya.
Rumusan: Kita seharusnya berterima kasih kepada guru kita. (ini jawapan yang tidak tepat)
Sepatutnya: Kita seharusnya menghargai ...........(jelmakan satu nilai yang hampir sama maknanya dengan nilai yang terdapat dalam petikan) 


SKEMA PEMARKAHAN NILAI MURNI BAHAGIAN C

Mulai UPSR 2010 Bahagian C (Nilai Murni)

1.Nilai yang ada (hendaklah dijelmakan nilai baru)
yang menyamai maksud nilai tersebut. Contoh
berterima kasih menjadi menghargai.

2. Contoh nilai mestilah apa yang ada dalam petikan.
(Misalnya seperti Ahmad yang....).

3. Jumlah perkataan 50 (Maksima 60 pkt)

4. Kesimpulannya, rumusan itu padat, bernas.

5. Kurangkan frasa yang tidak penting.

No comments:

Post a Comment