Thursday, 8 December 2011

Memastikan atau Mempastikan ?

Yang mana satu perkataan yang betul: memastikan atau mempastikan?

Ejaan yang betul ialah memastikan yang bermaksud menyatakan dgn pasti, menentukan (menetapkan) dgn pasti.

Untuk pengetahuan, huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya(homoganik) ialah m bagi p, n bagi t, ng bagi k, dan ny bagi s.

Contohnya:
pesan-memesan,
pukul-memukul,
tetap-menetap,
tari-menari,
karang-mengarang,
kaji-mengkaji,
salin-menyalin,
dan sinar-menyinar.

No comments:

Post a Comment