Thursday, 8 December 2011

Gempur Tatabahasa - KATA GANTI NAMA DIRI

a. Ketidaksesuaian penggunaan kata ganti nama diri mengikut kedudukan
seseorang, suasana ketika bercakap, hubungan seseorang yang lain ketika
sedang berkata – kata:

Encik James pengurus di sini. Sekarang ini dia sedang berkursus di
Singapura -SALAH

Encik James pengurus di sini. Sekarang ini beliau sedang berkursus di
Singapura -BETUL


b. Kata ganti nama diri bentuk jamak tidak boleh digandakan;

“Marilah kita sertai mereka – mereka yang baru datang itu,” kata Salina -SALAH
“Marilah kita sertai mereka yang baru datang itu,” kata Salina -BETUL


c. Kata ganti nama diri mereka dan ia tidak boleh digunakan untuk merujuk
kepada binatang, benda dan perkara/konsep;

Si Hitam sangat lembut bulunya. Ia juga berwarna menarik -SALAH
Sihitam sangat lembut bulunya dan berwarna menarik -BETUL


d. Kata ganti nama diri ketiga ia tidak boleh bertugas sebagai objek kepada kata
sendi atau kata kerja transitif;

Saya berasa seronok dapat berkawan dengan ia -SALAH
Saya berasa seronok dapat berkawan dengannya -BETUL


e. Kata ganti nama diri ketiga ia tidak boleh bertugas sebagai kata nama pelaku
dalam ayat pasif diri ketiga;

Beg ia telah diselongkar ketika bersenam di padang -SALAH
Begnya telah diselongkar ketika bersenam di padang -BETUL


f. Kata ganti diri ketiga ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya;

Penagihan dadah di kalangan pelajar perlu dibanteras segera kerana bimbang
ianya kian menular -SALAH

Penagihan dadah di kalangan pelajar perlu dibanteras segera kerana bimbang kian menular -BETUL


g. Kata ganti nama diri daku dan dikau tidak boleh digunakan sebagai objek
kecuali pada kata kerja transitif atau kata sendi yang berakhir dengan huruf ‘n’;

Ibuku sungguh tertarik hati kepada dikau kerana pekertimu itu -SALAH
Ibuku sungguh tertarik hati akan dikau dengan pekertimu itu -BETUL


h. Kata ganti nama diri singkat iaiti kau, ku, mu dan nya tidak boleh dieja
berasingan dengan kata lain yang menyertainya;

“Tolong kau ambilkan aku segelas air” kata Sri -SALAH
‘Tolong kauambilkan aku segelas air” kata Sri -BETUL

No comments:

Post a Comment