Thursday, 8 December 2011

Cakna Bahasa : KESALAHAN IMBUHAN

CONTOH KESALAHAN IMBUHAN DAN PEMBETULANNYA BERDASARKAN RUMUS TATABAHASA

SALAH BETUL
mengenengahkan - mengetengahkan
mengenepikan - mengetepikan
beserta -berserta
memperolehi -memperoleh
mempastikan -memastikan
mengkagumkan -mengagumkan
mengwujudkan -mewujudkan
merbahaya -berbahaya
mengswastakan -menswastakan
nasionalisma -nasionalisme
patriotisma -patriotisme
pesaraan -persaraan
perlaksanaan -pelaksanaan
perlantikan -pelantikan
perletakan -peletakan
mekanisma -mekanisme
menakrifkan -mentakrifkan
memperuntukan -memperuntukkan
peruntukkan -peruntukan
perlabelan -pelabelan
menakibatkan -mengakibatkan
pengwartaan -pewartaan
perlesenan -pelesenan
pemerosesan -pemprosesan
pengembala -penggembala
pengemblengan -penggemblengan
organisme -organisma
berkerjasama -bekerjasama
beserban -berserban
memperindahkan -memperindah
memperluaskan -memperluas
memperlebarkan -memperlebar
memperhebatkan -memperhebat
mempertajamkan -mempertajam
memperteguhkan -memperteguh
memperjernihkan -memperjernih
mempertingkat -mempertingkatkan
mempersembah -mempersembahkan
memperakui -memperakukan
memperhalusi -menghalusi
kesesakkan -kesesakan
kebanyakkan -kebanyakan
menggalakan -menggalakkan
persisiran -pesisiran
pengkebumian -pengebumian
memperbaiki -membaiki
memperkuasai -menguasai
memperdalami -mendalami
mempersetujui -menyetujui
keburukkan -keburukan
kebaikkan -kebaikan
perlancaran -pelancaran
mengsabotaj -mensabotaj
mengalakkan -menggalakkan
menyintai -mencintai
memasukan -memasukkan

No comments:

Post a Comment