Thursday, 8 December 2011

Latihan Penulisan

Soalan:
Kegiatan jenayah di negara kita semakin leluasa. Pada pendapat anda, apakah peranan yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk membanteras kegiatan jenayah ini.


Jawaban:

Strategi:
T=Membanteras Kegiatan Jenayah
K=Peranan Masyarakat
F=Umum

Isi:
1. Bekerjasama dengan pihak polis. Contoh: Menyertai Rakan Cop

2.Peka terhadap persekitaran dan isu semasa. Contoh: Mengambil berat tentang kegiatan jenayah yang berlaku di kawasan setempat.

3. Mengadakan kempen Cegah Jenayah di Kawasan setempat. Sebagai contohnya: Bekerjasama dengan Kementerian Keselamatan Dlm Negeri dan Kementerian Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat untuk menganjurkan kempen tersebut.

4. Bekerjasama mengawal keselamatan kawasan tempat tinggal. Contoh:Menubuhkan Rukun Tetangga


Peribahasa yang perlu dimasukkan:

1. cubit paha kiri paha kanan terasa juga
2. mata dan telinga
3. muafakat membawa berkat
4. berat sama dipikul ringan sama dijinjing
5. Bersatu teguh bercerai roboh
6. Menjaga tepi kain orang
7. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah
8. Bagai aur dengan tebing
9. ada hati
10. mengambil berat
11. bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing
12. Jiran sepakat membawa berkat
13. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan
14.ke bukit sama didaki ke lurah sama dituruni
15. menjadi duri dalam daging
16. gunting dalam lipatan
17. buah mulut

No comments:

Post a Comment