Thursday, 8 December 2011

Gempur Tatabahasa - KATA NAMA

a. Kesalahan ejaan, iaitu ada beberapa kata nama yang seakan – akan sama
ejaannya tetapi mempunyai makna yang berlainan ataupun tidak bermakna;

Seniwati Sarimah mengenakan cocok sanggul pada dandanan rambutnya. -SALAH
Seniwati Sarimah mengenakan cucuk sanggul pada dandanan rambutnya. - BETUL


b. Kesalahan penggunaan kata nama mengikut konteks ayat;

Wakil Rakyat itu melawat kawasan petempatan semua orang asli. -SALAH
Wakil Rakyat itu melawat kawasan penempatan semua orang asli. -BETUL

No comments:

Post a Comment