Thursday, 8 December 2011

BM UPSR Kertas 2 - Bahagian A ( 5 Ayat )Membina 5 ayat berdasarkan gambar.

1. Ahmad tekun membaca buku sebagai persediaan menghadapi peperiksaan UPSR.

2. Semasa peperiksaan, Ahmad dapat menjawab setiap soalan di dalam kertas peperiksaan dengan penuh keyakinan.

3. Apabila keputusan peperiksaan diumumkan, Ahmad mendapat keputusan yang cemerlang.

4. Ahmad berasa gembira dan bersyukur kepada Tuhan kerana usaha yang bersungguh-sungguh menghasilkan kejayaan.

5. Ahmad mendapat hadiah sebagai pelajar cemerlang dalam pelajaran pada Hari Penyampaian Hadiah.

No comments:

Post a Comment