Thursday, 8 December 2011

Kekeliruan Imbuhan : Pengoperasian & Pengwujudan

Adakah perkataan-perkataan berikut betul imbuhannya: Pengoperasian, Pengwujudan,

Jika salah, apakah imbuhan yang betul?


Keterangan :

Pengoperasian tidak perlu diberikan imbuhan dan memadai dengan operasi sahaja kerana perkataan operasi bermaksud kegiatan, gerakan atau perjalanan sesuatu proses, alat dan sebagainya.

Imbuhan yang betul bagi perkataan wujud ialah pewujudan bukannya pengwujudan,

No comments:

Post a Comment