Thursday, 8 December 2011

Selain itu atau Selain daripada itu ?

Yang mana satukah yang betul antara selain itu dengan selain daripada itu?

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, 'Selain' bermaksud 'di samping'. 
Oleh itu, penanda wacana 'Selain itu' tidak perlu ditambah 'daripada' kerana kata sendi nama 'daripada' hanya boleh hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, dan unsur mujarad, sumber atau asal kejadian sesuatu benda, dan perbezaan atau perbandingan. 

No comments:

Post a Comment